Công cụ chuyển đổi PDF sang Excel

Công cụ chuyển đổi Microsoft Excel trực tuyến miễn phí chuyển file PDF của bạn thành một bảng tính. Chuyển đổi PDF sang XLS hoặc PDF sang XLSX và tạo bảng từ các tài liệu PDF của bạn.

Thả tập tin tại đây