Công cụ chuyển đổi PDF sang Excel

Công cụ chuyển đổi Microsoft Excel trực tuyến miễn phí chuyển file PDF của bạn thành một bảng tính. Chuyển đổi PDF sang XLS hoặc PDF sang XLSX và tạo bảng từ các tài liệu PDF của bạn.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt
OCR Các cài đặt

Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Làm cách nào để chuyển đổi sang Excel?

  1. Tải lên file PDF của bạn bằng cách kéo và thả, tải lên hoặc lưu trữ đám mây.
  2. Chọn định dạng bạn cần (XLS hoặc XLSX).
  3. Bật OCR để trích xuất văn bản từ file PDF và chọn ngôn ngữ cho văn bản của bạn. (tùy chọn)
  4. Nhấn vào "Bắt đầu" và đợi bảng Excel được tạo ra.

Microsoft Excel là gì và các file XLS và XLSX được sử dụng để làm gì?

Các file này chứa thông tin các bảng tính. Nó thường được sử dụng để tạo và chia sẻ các trang tính, biểu đồ, phép tính, bảng biểu và macro (tập lệnh).

Thông tin

Mở rộng .xlsx
Kiểu MIME application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Các đường dẫn liên kết hữu ích XLSX trên Wikipedia