Chuyển hình ảnh sang văn bản trực tuyến

Đây là một cách dễ dàng để chỉnh sửa văn bản từ tài liệu PDF, tập tin scan hoặc thậm chí hình ảnh: chuyển hình ảnh hoặc tập tin scan sang TXT. OCR trích xuất văn bản từ tệp của bạn thành tệp văn bản thuần túy.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin
Các cài đặt

Làm cách nào để chuyển đổi hình ảnh thành văn bản?

  1. Tải lên tập tin hình ảnh hoặc tập tin PDF của bạn. Bất kỳ hình ảnh nào hoặc tập tin scan nào đều được.
  2. Để cải thiện nhận dạng văn bản, bạn có thể chỉ định ngôn ngữ cho tập tin của mình. (không bắt buộc)
  3. Bắt đầu chuyển đổi OCR bằng cách nhấp vào nút "Bắt đầu".

Nhận dạng ký tự quang học là một thao tác nhận dạng chữ cái, số và văn bản nói chung trong một tập tin không phải là tài liệu. Đây có thể là tập tin có định dạng hình ảnh như PNG hoặc JPG hoặc trang được quét từ sách hoặc bài viết ở định dạng PDF.

Với trình chuyển đổi OCR trực tuyến này, bạn có thể trích xuất văn bản từ bất kỳ hình ảnh nào mà bạn đã chụp, ví dụ: từ các slide thuyết trình và tạo một tệp văn bản chung. Định dạng tệp TXT rất đơn giản vì nó chỉ chứa văn bản, không có định dạng và có thể được mở bằng tất cả các chương trình xử lý hoặc chỉnh sửa văn bản.

About

Extension .txt
MIME type text/plain
Useful links TXT trên Wikipedia