Chuyển sang Word

Nhận dạng văn bản mà không cần cài đặt hoặc tải xuống phần mềm nào. Trình chuyển đổi OCR này cho phép bạn chuyển đổi sang các định dạng Microsoft Word DOC và DOCX.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive

Các cài đặt

OCR Các cài đặt

Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Làm cách nào để chuyển đổi sang Microsoft Word?

  1. Tải lên tập tin hình ảnh hoặc scan của bạn. Nó có thể là một tệp PNG, JPG hoặc tệp hình ảnh khác hoặc tài liệu PDF.
  2. Chọn phiên bản định dạng Microsoft Word (DOC hoặc DOCX) từ menu thả xuống.
  3. Chọn ngôn ngữ của tập tin để cải thiện OCR.
  4. Nhấp vào "Bắt đầu".

OCR là gì? Nhận dạng ký tự quang học được sử dụng để xác định các chữ cái, số hoặc ký tự đặc biệt trong tài liệu hoặc hình ảnh được quét. Sử dụng trình chuyển đổi OCR, bạn có thể trích xuất văn bản từ các tệp đó để thay đổi, in hoặc lưu nó.

Trình chuyển đổi Microsoft Word này chuyển các tập tin có định dạng hình ảnh hoặc tập tin scan theo một trong các định dạng được sử dụng bởi phần mềm xử lý văn bản Microsoft Word. Bao gồm chuyển đổi sang DOC và DOCX.

Thông tin Microsoft Word (*.docx)

Extension .docx
MIME type application/msword
Useful links DOC trên Wikipedia

Thông tin Word 2003 or older (*.doc)

Extension .doc
MIME type application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Useful links Microsoft Word trên Wikipedia