File PDF được scan sang văn bản

Công cụ này cho phép bạn chuyển đổi PDF đã quét thành văn bản có thể chỉnh sửa. Thao tác với văn bản PDF được quét, sao chép, chỉnh sửa và thêm nội dung vào một cách dễ dàng.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
OCR Các cài đặt

Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Làm cách nào để chuyển đổi PDF được quét thành văn bản?

  1. Tải lên bản PDF được quét.
  2. Chọn ngôn ngữ của tài liệu PD để có kết quả tốt hơn. (tùy chọn)
  3. Bắt đầu chuyển đổi và đợi tải xuống.

Thông tin

Mở rộng .txt
Kiểu MIME text/plain
Các đường dẫn liên kết hữu ích TXT trên Wikipedia