Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Điều gì xảy ra với các tập tin của tôi, liệu chúng có an toàn không?

 • Chúng tôi hiểu những lo ngại về quyền riêng tư của bạn. Đây là các bước mà chúng tôi thực hiện để bảo vệ tập tin của bạn :

  • Tất cả các tập tin bạn cung cấp sẽ tự động bị xóa sau 24 giờ hoặc sau 10 lần tải xuống, tùy theo điều kiện nào đến trước.
  • Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn xóa tập tin ngay lập tức khỏi máy chủ của chúng tôi sau khi bạn tải xuống.
  • Không có bản sao lưu từ các tập tin của người dùng.
  • Không thể xem nội dung của tập tin nếu không có sự cho phép của người tải lên (ví dụ: bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng, cung cấp số id bị lỗi). Dù sao thì cũng không thể xem thủ công tất cả các tập tin do số lượng tập tin mà chúng tôi xử lý mỗi ngày rất cao.
  • Việc tải xuống tập tin của bạn chỉ có thể được thực hiện thông qua URL tải xuống duy nhất và không thể đoán trước được mà bạn nhận được từ chúng tôi.
  • Bạn giữ bản quyền và quyền sở hữu của tập tin nguồn cũng như tập tin được chuyển đổi.
  • Tất cả các tập tin được chuyển đổi sẽ được mã hóa thông qua chuẩn công nghiệp SSL.

Liên hệ với chúng tôi

Phản hồi, các đề xuất và vấn đề: