Tạo file PDF có thể tìm kiếm bằng trực tuyến

Chuyển đổi các tài liệu đã quét thành các file PDF có thể tìm kiếm được. Tìm kiếm nội dung của bản quét, file tài liệu và PDF của bạn bằng cách sử dụng các từ khóa, con số, tên và hơn thế nữa.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
OCR Các cài đặt

Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Làm cách nào để tạo ra văn bản PDF có thể tìm kiếm được?

  1. Tải lên file quét. Nó có thể là một loại tài liệu hoặc thậm chí là một hình ảnh.
  2. Chọn ngôn ngữ của tài liệu PDF từ danh sách. (tùy chọn)
  3. Nhấn vào "Bắt đầu". Chờ đợi trong chốc lát, tài liệu của bạn sẽ sẵn sàng.

Các file PDF có thể tìm kiếm được tiện lợi như thế nào?

Việc số hóa các tài liệu của bạn và vận hành một văn phòng kỹ thuật số không chỉ tốt cho môi trường mà còn tiết kiệm rất nhiều thời gian mà bạn thường dành cho việc tìm kiếm từng danh mục tài liệu. Tuy nhiên, nhiều bản quét chỉ chứa hình ảnh của tài liệu được quét. Chúng ta không thể tìm kiếm trên đó, ngoại trừ tên tệp.

Bằng cách tạo ra một bản quét có thể tìm kiếm được, có thể bổ sung văn bản vào file hình ảnh được quét, tạo ra PDF kết hợp. Văn bản này cho phép bạn tìm kiếm các từ khóa, số lượng và các con số, tên hoặc nội dung khác bên trong PDF.