Chuyển đổi file hình ảnh đã quét thành file văn bản

Có, bạn có thể sao chép văn bản từ các file hình ảnh được quét. Tất cả những gì bạn cần để thay đổi hình ảnh được quét thành văn bản chính là công cụ chuyển đổi OCR này. Trích xuất văn bản từ bản quét bằng trực tuyến.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
OCR Các cài đặt

Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Làm cách nào để chuyển đổi file hình ảnh quét thành văn bản?

  1. Tải lên file hình ảnh được quét.
  2. Chọn ngôn ngữ của văn bản để có kết quả tốt hơn. (tùy chọn)
  3. Bắt đầu chuyển đổi và tải xuống văn bản đã chuyển đổi.