Chuyển đổi file hình ảnh đã quét thành file văn bản

Có, bạn có thể sao chép văn bản từ các file hình ảnh được quét. Tất cả những gì bạn cần để thay đổi hình ảnh được quét thành văn bản chính là công cụ chuyển đổi OCR này. Trích xuất văn bản từ bản quét bằng trực tuyến.

One moment, loading...