File văn bản được quét sang văn bản

Công cụ chuyển đổi OCR này cho phép bạn thêm văn bản vào file tài liệu được quét hoặc chỉnh sửa văn bản từ bản quét.

Thả tập tin tại đây