File văn bản được quét sang văn bản

Công cụ chuyển đổi OCR này cho phép bạn thêm văn bản vào file tài liệu được quét hoặc chỉnh sửa văn bản từ bản quét.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
OCR Các cài đặt

Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Làm cách nào để chỉnh sửa văn bản trong một tài liệu được quét?

  1. Tải lên tài liệu được quét của bạn.
  2. Chọn ngôn ngữ của tài lieu quét từ menu thả xuống. (tùy chọn)
  3. Nhấn vào "Bắt đầu" và chờ đợi một lúc, bạn có thể tải xuống file văn bản đã chuyển đổi của mình.

Thông tin

Mở rộng .txt
Kiểu MIME text/plain
Các đường dẫn liên kết hữu ích TXT trên Wikipedia