File PDF được scan sang văn bản

Công cụ này cho phép bạn chuyển đổi PDF đã quét thành văn bản có thể chỉnh sửa. Thao tác với văn bản PDF được quét, sao chép, chỉnh sửa và thêm nội dung vào một cách dễ dàng.

Thả tập tin tại đây